Open Leercentrum Almere

Het voordeligste studiecentrum van Nederland!

Goed doel

Open Leercentrum Almere werkt samen en ondersteunt een aantal verenigingen bij het bereiken van hun doelstellingen.

Bij de keuze van die verenigingen houden we rekening met het feit dat er sprake moet zijn van samenvallende doelstellingen. Dat wil zeggen dat leren, studeren en zich ontwikkelen centraal moeten staan.

 

Open Leercentrum Almere ondersteunt deze verenigingen  door de inzet van kennis en ervaring. We verlenen ook  praktische ondersteuningen.

Tot 18 jaar leerplicht centraal

 

Jongeren die voor hun achttiende jaar zonder diploma van school gaan, kunnen een oproep van de leerplichtambtenaar verwachten. Dat is het gevolg van een wijziging per 1 augustus van de Leerplichtwet.

 

Per jaar verlaten ongeveer 56.000 jongeren vroegtijdig school zonder papiertje. Nu het kabinet de Leerplichtwet heeft aangescherpt zijn de schoolverlaters verplicht tot hun achttiende jaar door te leren. Zij die al een havo-, vwo- of mbo2-diploma op zak hebben, en dus beschikken over een startkwalificatie, vallen buiten de regeling. Met de invoering van deze zogenaamde kwalificatieplicht verwacht het kabinet dat 19.000 extra leerlingen hun diploma wel zullen halen.

 

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs benadrukt dat jongeren met een diploma op zak meer kans hebben op het krijgen én behouden van een baan. 'Op dit moment zijn er nog steeds te veel jongeren die zonder startkwalificatie van school gaan', weet de CDA'er, die de leerplichtwijziging vandaag onder de aandacht bracht met de campagne Jij moet verder leren dan je neus lang is. 'De campagne helpt deze vorm van schooluitval tegen te gaan. Juist omdat we elke jongere hard nodig hebben voor de toekomst.'

 

Overigens hoeft de kwalificatieplicht niet meteen te betekenen dat de leerling vijf dagen per week in de schoolbanken zit. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de zogeheten beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

 

Het kabinet hoopt met de populaire tv-persoonlijkheid Jörgen Raymann, die een belangrijke rol speelt in de campagne, jongeren van het nut te overtuigen een startkwalificatie te bemachtigen.

 

Sdu - Overheidsinformatie  (20 augustus 2007)

Nieuws: uitval in het onderwijs terug dringen

Leer– en werkplekken

Open Leercentrum Almere helpt bij het vinden van een geschikte leer– en werkplek. Op MBO niveau kan de student zowel een BBL als een BOL traject volgen. Een BBL traject is een leer/werk traject waarbij je vier dagen in de week werkt en één dag in de week naar school gaat. Het BOL traject betekent gemiddeld één dag in de week werken/stage lopen. Op HBO niveau is er HBO-duaal. Werken en tegelijk een HBO studie doen.

Projecten

 

 

Open Leercentrum Almere: Vrijheid, kwaliteit en Rendement!