Open Leercentrum Almere

Het voordeligste studiecentrum van Nederland!

Huiswerkbegeleiding,
bijlessen & examentrainingen

Tekstvak: 4VMBO-TL 

Onder bepaalde omstandigheden is doorstromen van 4VMBO-TL naar 4HAVO mogelijk. Open Leercentrum Almere kan leerlingen met deze ambitie daarbij helpen.

Bijles één-op-één
De bijlessen worden meestaal per leergebied gegeven. Dat wil zeggen dat de leerling gekoppeld wordt aan een leerkracht die meerdere vakvakken geeft. Op deze manier willen we dat onze leerlingen in de gelegenheid gesteld worden om te kiezen. De leerling mag, in overleg met desbetreffende begeleider, zelf bepalen wat per les uitgewerkt wordt. Een leerkracht van M & N is in staat om wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde aan te leren. 

Examentrainingen

 

Bij veel leerlingen is er de behoefte om vragen te stellen. Zij willen graag inzicht krijgen in de manier waarop de examens zijn samengesteld. Door hen de gelegenheid te bieden hiermee te oefenen kunnen zij met meer zelfvertrouwen examen doen. Open Leercentrum Almere verzorgt examentrainingen voor alle vakken op VMBO, HAVO en VWO niveau. Een intensieve training biedt meer kans op slagen en slagen met hogere cijfers.

Huiswerkbegeleiding

Veel leerlingen, en ouders, worden verrast door het huidige onderwijs. We zijn van mening dat het anders en beter kan en moet. Open Leercentrum Almere vindt het een grote uitdaging onze leerlingen de schoonheid en het plezier van het leren bij te brengen. Elk leerling krijgt de ruimte en de vrijheid om te leren. En dat onder begeleiding van zeer ervaren begeleiders.

Leerklimaat
Tijdens de huiswerkbegeleiding zorgen onze begeleiders voor een veilige en rustige leeromgeving. De begeleiders brengen structuur aan en helpen de leerlingen bij het plannen van hun huiswerk en het uitwerken van de leerdoelen. Er worden meerdere middelen ingezet om aan de doelstellingen te werken, zoals:

 Planningslijsten

 Begeleidingsboekje

 Contact met ouders/verzorgers

De prijzen per maand:

 Één dag per week: € 75,00 p.m.

 Twee dagen per week: € 140,00

 Driedagen per week: € 200,00 p.m.

 Vier dagen per week: € 260,00 p.m

 Vijf dagen per week: € 300,00 p.m.

Tekstvak: De leerlingen die bijlessen of trainingen volgen kunnen ook meedraaien in de huiswerkbegeleiding. 
Open Leercentrum Almere zou geen open leercentrum zijn als we dat niet belonen:

We geven 10 % korting op huiswerkbegeleiding als de deelnemer ook bijlessen of trainingen volgt. want we zijn het voordeligste studiecentrum van Nederland!

Bijles in duo’s
De leerlingen kunnen onderling kiezen om in duo's te werken. Het komt vaak voor dat twee leerlingen dezelfde stof moeten bestuderen en ook dezelfde opdrachten moeten uitwerken. In dit geval kunnen we de tijd dubbel benutten. De kosten worden hierdoor ook lager.

Tekstvak: Prijzen p.p.

1 uur: € 25,00
1 ½ uur: € 30,00
2 uren: € 35,00  

Bijles in groepjes van 3 à 4 deelnemers
We geven de bijlessen ook in groepjes van 3 à 5. De kosten zijn dan ook veel voordeliger. De voorwaarde is dat de leerlingen met dezelfde stof bezig zijn.

Tekstvak: Prijzen p.p.
1 uur: € 20,00
1 ½ uur: € 25,00
2 uren: € 30,00  

 

Open Leercentrum Almere: Vrijheid, kwaliteit en Rendement!

Tekstvak: Prijzen p.p.

1 uur: € 35,00
1 ½ uur: € 45,00
2 uren: € 55,00  

Advies onderwijsraad:

Een zes voor wiskunde verplicht

(6 september 2007).

Havo- en vwo-scholieren mogen geen einddiploma krijgen als ze op hun eindlijst een onvoldoende voor Nederlands, Engels of wiskunde hebben staan.